SPITALUL CLINIC TEODOR BURGHELE

Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie.

In Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele se desfasoara activitati de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Proporţia bolnavilor internaţi in Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele care au domiciliul în afara judeţului Bucuresti este mai mare de 20%.
Proporţia bolnavilor externaţi din Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 0,6%.
Proporţia bolnavilor transferaţi din Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,06%.

Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele este incadrat la clasificarea IIM conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.

SPECIALITATI MEDICALE – SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE 

Interne, Cardiologie, Urologie, Anestezie Terapie Intensiva

Adresa Sos. Panduri nr. 20, Sector 5, Bucuresti
Telefon 021 410 69 10
Fax 021 411 10 55
Email info@burghele.ro
Website www.burghele.ro
Mijloace de transport: Autobuz: 226, 136, 122 Statia Panduri

Facilitati

  • Spitale

Locatie

Şos. Panduri nr. 20, Sector 5, Bucuresti