Cotroceni

PNEUMOFIZIOLOGIE MARIUS NASTA

INSTITUTUL  CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE MARIUS NASTA

Institutul-Clinic-de-Pneumoftiziologie-Dr.-Marius-Nasta

Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie.

In cadrul Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta se desfasoara activitati de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Proporţia bolnavilor internaţi in Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta care au domiciliul în afara judeţului Bucuresti este mai mare de 40%.
Proporţia bolnavilor externaţi din Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 0,5%.
Proporţia bolnavilor transferaţi din Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,02%.

Conform Ministerului Sanatatii, Institutul Clinic de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta este incadrat la clasificarea IM conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.

Adresa Sos. Viilor nr. 90, Sector 5, Bucuresti
Telefon 021 335 69 10
Fax 021 337 38 01