FONOAUDIOLOGIE DORIN HOCIOTA

In cadrul Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota se desfasoara activitati de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Proporţia bolnavilor internaţi in Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota care au domiciliul în afara judeţului Bucuresti este mai mare de 40%.Proporţia bolnavilor externaţi din Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota care se reinternează, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 0,5%.

Proporţia bolnavilor transferaţi din Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mica de 0,02%.

Conform Ministerului Sanatatii, Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL Prof. Dr. Dorin Hociota este incadrat la clasificarea IM conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.

Adresa Str. Mihai Cioranu nr. 21, Sector 5, Bucuresti
Telefon 021 410 08 69
Programari: 021.410.21.70 int 197/139

Email secretariat@ifacforl.ro
Website www.ifacforl.ro

Facilitati

  • Spitale

Locatie

Str. Mihai Cioranu nr. 21, Sector 5, Bucuresti